Medlemsregler Pennan & Svärdet

  • För att bli medlem i upplevelseklubben Pennan & Svärdet måste du vara bosatt i Sverige, Finland eller Åland.
  • Du måste ha fyllt 18 år för att bli medlem.
  • Den digitala medlemstidningen Pennan & Svärdet utkommer kostnadsfritt med minst 16 nummer/år. Vissa utvalda nummer utkommer även i tryckt format. Vill du inte ha periodens förmånserbjudande måste du, före sista svarsdatum, tacka nej till erbjudandet. Detta gör du enklast via vår app Pennan & Svärdet eller i din digitala medlemstidning. En beställning då och då är dock nödvändig för att du ska fortsätta att få tidskriftens tryckta utgåva. Vill du spara på miljön kan du välja att bara ta emot den digitala utgåvan.
  • Priserna online är angivna inklusive moms (f.n. 25 %, samt 6 % på böcker). Fraktavgift 49 SEK (eller 5 EUR om du bor i Finland eller på Åland) oavsett hur många produkter du köper vid ett och samma tillfälle.
  • Du har full ångerrätt inom 14 dagar från det att du mottagit produkten. Du står själv för returportot. Vid retur måste varan vara oskadd och oanvänd. Returadress: Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek, Box 24, 274 21 Skurup
  • Har du fått en felaktig vara ska du kontakta medlemsservice; info@smb.nu. Du meddelar då vad som är fel på varan och vi kommer överens hur felet skall avhjälpas. Vi rättar alltid till felaktigheter.
  • Hos Pennan & Svärdet har du naturligtvis garanti på alla varor du beställt av oss. Garantin gäller i 1 år från det datum då varan levererats. För böcker utgivna av Svenskt Militärhistoriskt Biblioteks Förlag gäller dessutom 15 års funktionsgaranti för bokbinderiarbetet.
  • Levereras sker med PostNord, MTD och DHL, beroende på vikt och leveransadress.
  • Betalning sker mot faktura. Du har alltid minst 14 dagar på dig att betala. SMB förbehåller sig rätten att kreditpröva ditt köp och rätten att neka köp.
Om betalning av faktura inte sker i tid debiteras du en påminnelseavgift på f.n. 60 SEK (eller 6 EUR om du bor i Finland eller på Åland), samt dröjsmålsränta enligt gällande lag. Om betalning av påminnelsefaktura inte sker i tid överlåts ärendet till Inkasso.

Medlemsservice

E-post: info@smb.nu


Telefon: 0411-555 320Adress: Pennan & Svärdet
, Box 24
, 274 21 Skurup

Behandling av personuppgifter

Vi på Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek följer dataskyddsförordningen, GDPR, 2016/679/EU som har till syfte att stärka skyddet för personer vid hantering av personuppgifter inom EU. Detta innebär att du som medlem godkänner att SMB lagrar och använder dessa personuppgifter för att kunna fullfölja sina åtaganden till dig samt kunna ge dig bästa möjliga service. Vi kommer även att använda dina personuppgifter för marknadsföring, marknads- och kundanalyser, affärs- och metodutveckling samt statistik. För att kunna erbjuda dig den bästa servicen kommer vi att behöva dela med oss av dina uppgifter till företag som agerar på vårt uppdrag inom bl.a. distribution. Vi kommer dock aldrig att sälja vidare dina uppgifter till tredje part. Som rättslig grund för vår behandling kommer vi att använda oss av fullgörande av avtal, berättigat intresse eller samtycke. När vi använder oss av det berättigade intresset så gör vi det i vårt intresse med respekt för dina rättigheter.